#DeadlydolltoKorea 3 วัน 2 คืนในโซล…เราทำอะไรได้บ้างนะ?

บินลัดฟ้าไปเกาหลีกับ REVU ฟรี 3 วัน 2 คืน เยี่ยมชมออฟฟิศ Yellostory บริษัทแม่ของ revu.net ประเทศไทย สัมผัสวัฒนธรรมและการทำงานแบบเกาหลีค่ะ

Continue reading “#DeadlydolltoKorea 3 วัน 2 คืนในโซล…เราทำอะไรได้บ้างนะ?”

Advertisements