{Review} Mistine Boss Lipstick : lip glow & semi matte #ลิปบอส ลิปเจ๊อั้มตัวใหม่ของ Mistine

สวอตช์และมินิรีวิว Mistine Boss Lipstick : lip glow & semi matte #ลิปบอส ลิปเจ๊อั้มตัวใหม่ของ Mistine ที่มี 8 สี ทั้งเน้นความอวบอิ่ม อ่อนหวาน และเนื้อแมตที่ให้คุณครีเอทลุคได้ตามใจ♥

Continue reading “{Review} Mistine Boss Lipstick : lip glow & semi matte #ลิปบอส ลิปเจ๊อั้มตัวใหม่ของ Mistine”

Advertisements