{Review} สครับเต้าหู้…อู้หู้ดีจริง! WASO by shiseido Soft Cushy Polisher

รีวิวสครับจากธรรมชาติผสมเต้าหู้ญี่ปุ่น กับ WASO by shiseido soft cushy polisher สำหรับคนที่ผิวหน้าบอบางไปจนถึงผิวหน้าปกติ เพื่อการขจัดความมันและเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยน ซึ่งเราใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ

Continue reading “{Review} สครับเต้าหู้…อู้หู้ดีจริง! WASO by shiseido Soft Cushy Polisher”

Advertisements